Dokumenty


So you Start

OVH Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000220286

REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556

ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław

Prezes Zarządu: Miroslaw Klaba


OVH Sp.zoo jest spółką zależną spółki OVH Groupe SAS, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.


Zawartość strony jest zgodna z polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Ovh posiada wszystkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania jej zawartości, a szczególnie do dokumentów ikonograficznych i fotograficznych.


Dane osobowe

Przeglądanie zasobów umieszczonych na stronach ovh.pl nie wymaga podawania Państwa danych osobowych. Jednakże niektóre jej elementy (np. formularz kontaktowy, zgłoszenie swojej kandydatury na wybrane stanowisko, zamówienie) ich wymagają, aby zakończyć kontakt lub zaproponować Państwu lepszą usługę.


Polityka OVH dotycząca plików cookies

Więcej informacji na temat polityki So you Start dotyczącej plików cookie
Wprowadziliśmy zmiany do „Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych”. Poniżej lista modyfikacji, jakie zostały wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji z 25 maja 2018 r.:
- Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez OVH występującą w charakterze administratora danych (patrz Część 2);
- Uproszczenie procesu obowiązującego w przypadku, gdy klient decyduje się na hosting danych osobowych w centrach danych OVH zlokalizowanych poza Unią Europejską, poprzez systematyczne wdrażanie odpowiednich gwarancji przewidzianych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 (RODO);
- Więcej informacji na temat sposobów kontaktowania się z zespołem ds. Ochrony danych OVH w przypadku pytań dotyczących Twoich danych osobowych (patrz artykuł 13 „Kontakt”).
.
Uzyskaj dostęp do nowej wersji „Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych” OVH.

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So you StartPDF
Szczegółowe warunki korzystania z dodatkowych adresów IP dla serwerów dedykowanych So you StartPDF
Słowniczek OVHPDF
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychPDFSyS & You

Usługa So you Start jest idealnie dostosowana do naszych potrzeb: dając możliwość uruchomienia większej liczby serwerów z idealnym stosunkiem jakości do ceny

Przeczytaj opinie

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń na numer

71 750 02 88

Opłata zgodnie z cennikiem operatora.

Od poniedziałku do piątku 09:00-17:00.

71 750 02 88

Opłata zgodnie z cennikiem operatora.