Dedikované servery So you Start umožňují použití až 128 IP failover. Přepnutí IP FO nebo bloku IP adres z jednoho serveru na jiný pak trvá pouze několik sekund.

Tyto IP umožňují předcházet přerušením, které může způsobit selhání hardwaru, přetížení služeb, nebo jakýkoli jiný problém na Vaší infrastruktuře.Tarify IP a bloků IP

Až 128 IP a/nebo 16 dostupných slotů* od:Jednotlivé IP Failover Bloky IP
Množství IP/slot 1 IP (/32) 4 IP (/30) 8 IP (/29) 16 IP (/28)
Instalační poplatek 28,00 bez DPH/IP
(33,88 Kč s DPH)
Měsíční pronájem**28,00 bez DPH/IP
(33,88 Kč s DPH)

* Sloty reprezentují počet routerů, který je dostupný pro směrování adresování IP a bloků IP. Slot může mít 1 IP, nebo 1 blok o několika IP adresách. Počet je omezen na 16 slotů a/nebo 128 IP adres na server.

**: Mimo IP v ceně serveru.Použití IP Failover

Ujistěte se, že Váš hostingový systém je nastaven na IP failover a nikoli na fixní IP adresu serveru. Takto zůstane veškeré nastavení stále nasměrováno na IP FO a zůstane zachováno i při přechodu na jiný server.

Během této operace budete potřebovat kopírovat své nastavení a projekty na nový server. Protože je nastavení směrováno na IP FO, nebude potřeba měnit žádná nastavení při změně serveru. Fixní IP adresa serveru totiž není použita a nastavení je identické na obou fyzických serverech: vše tedy bude pracovat jako dříve.


Případy užití

1) Výměna serveru/Upgrade serveru

V našem příkladu jsou data hostována na dedikovaném serveru (fixní IP A) a projekty jsou nakonfigurovány s IP failover Z.


ip failover

Jestliže server A již není dostatečně výkonný pro hostování Vašich projektů, můžete se objednat server nový: server B s fixní IP B.


ip failover server

a) Nejprve je potřeba zkopírovat Vaše projekty a konfigurační soubory ze serveru A na server B.

b) Poté změníte směrování IP FO Z: ze serveru A na server B. Vaše konfigurační soubory a Vaše data pak poběží na novém serveru (B) a jsou nasměrována na IP FO. SMTP, POP3, Apache, DNS a MySQL nastavení se nezmění.


2) IP failover a backup servery

V tomto příkladu máte dva servery: hlavní server (server A) a záložní server (server B).

Vaše projekty jsou nakonfigurovány na IP Failover Z, směrovanou na server A. Zajistíte si pravidelné kopie Vašich projektů mezi servery A a B.a) Pokud dojde k jakékoli poruše serveru A, převedete směrování IP Failover Z ze serveru A na server B. Vše opět funguje na serveru B a Vy máte čas na opravu serveru A.

b) Po dokončení opravy serveru A si zkopírujete data serveru B na server A a poté znovu převedete směrování IP Failover Z ze serveru B na server A. Vše opět funguje na serveru A.

Toto nastavení má dvě výhody:

- máte data uložena na serveru A

- v případě poruchy serveru A použijete server B


3) Použití více IP Failover

Pokud poskytujete hosting pro více webových stránek, můžete je umístit na svůj server A pomocí 2 IP failover. Část stránek má hosting na IP failover Y a část na IP failover Z.Jestliže server A není dostatečně výkonný pro hostování webových projektů na IP failover Y a Z, můžete si objednat nový server B a přepnout IP failover Z na tento nový server B. Server A již nebude hostovat projekty na IP failover Z, což bude mít za následek, že se sníží zátěž a dojde k vylepšení výkonu.4) Mezinárodní úroveň

Jestliže hostujete mezinárodní projekty, pak Vás budou vyhledávací roboti (SEO) obzvláště zajímat. Hodnocení mnoha vyhledávacích robotů je přímo ovlivněno umístěním IP adresy hostingu. So you Start umožňuje hostovat projekty na serveru A s IP Failover umístěnou v UK, ES, PL a DE.
Interakce s OVH

IP Failover je unikátní technologií vytvořenou v OVH, kterou mohou využívat i servery So you Start.

So you Start IP Failover je kompatibilní se všemi server So you Start.

IP Failover So you Start může být přenesena z dedikovaného serveru So you Start na dedikovaný server OVH.

Avšak v opačném směru není migrace možná: IP Failover nelze migrovat z dedikovaného serveru OVH na server So you Start.Pokračováním prohlížení této stránky souhlasíte s použitím cookes, sloužících k hladkému a plynulému procházení a pro získávání statistik. Více o správě cookies.
OK